Op 8 mei gingen ruim 50 studenten Veehouderij leerjaar 2, niveau 4 en hun begeleidende docenten naar Den Haag om kennis te maken met de Rijksoverheid, de politiek en het proces van beleidsvorming.

 

In de ochtend volgden de studenten ‘Politiek in vogelvlucht’ bij ProDemos. De studenten volgden een presentatie over de politiek en speelden het spel ‘EindBazen’ waarin zij aangaven wat zij belangrijke waarden vinden en hoe zij het geld zouden verdelen over verschillende onderwerpen. De begeleider gaf aan dat hij het fantastisch vond hoe actief de studenten reageerden. Aan de verdeling van het geld was wel duidelijk zichtbaar dat we met een groep uit het agrarisch onderwijs kwamen.

 

Daarna mochten de studenten een kijkje nemen in de Tweede Kamer. Een leuke ervaring om dit in het echt te zien. En bij binnenkomst deed de controle denken aan het inchecken op Schiphol.

 

’s Middags ging de hele groep naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Hier kregen ze uitleg van een beleidsambtenaar die schetste hoe het proces van nieuw beleid maken in de praktijk werkt. Daarna kregen ze de opdracht om een adviesnota op te stellen voor de minister. Die nota moest opgesteld worden in een vooraf bepaald format. De studenten werden gedwongen om met diverse zaken rekening te houden. Na afloop gaven ze aan dat het heel lastig is als je een nota moet schrijven en met diverse belangen rekening moet houden.

 

Studenten gaven op het eind van de dag unaniem aan, dat het heel zinvol is om dit een keer te ervaren.