In het kader van de module ‘Toekomstgerichte Landbouw’ namen studenten veehouderij 2e leerjaar niveau 4 deel aan deze praktische studiedag. Ook ouders en BPV-bedrijven waren uitgenodigd. 

Derdejaars studenten Groen, Grond & Infra (Loonwerk) niveau 4 van Zone.college Almelo en Hardenberg gingen 10 april naar Dronten om kennis te maken met de Aeres-opleiding Agrotechniek.

 

De studenten hebben zich verdiept in precisielandbouw en de meerwaarde hiervan in de agrotechnieksector. De studenten hebben kunnen experimenteren met verschillende technieken aan de hand van testopstellingen.