In het kader van de module ‘Toekomstgerichte Landbouw’ namen studenten veehouderij 2e leerjaar niveau 4 deel aan deze praktische studiedag. Ook ouders en BPV-bedrijven waren uitgenodigd. 

Het doel van de dag was: studenten kennis laten maken met ondernemers die duidelijk hun eigen keuze hebben gemaakt op gebied van toekomstgerichte landbouw. Tijdens deze dag zijn er gesprekken gevoerd tussen studenten, ouders, BPV-bedrijven en inleiders.

In de ochtend waren ze te gast bij Hans Roeleveld, van Hasman Landbouwbedrijf. Hij nam de bezoekers mee in onder andere de thema’s: agrarisch natuurbeheer en biogasproductie. Hierbij benadrukte hij dat het belangrijk is om uitdagingen in de omgeving om te zetten in kansen.

Vervolgens volgden de deelnemers drie presentaties. Als eerste over het onderwerp ‘Meer eiwit van eigen land’ van Niek Brinks, specialist melkvee bij ForFarmers. Als tweede de presentatie ‘De kringloopwijzer’ van Mark Dinkelman, werkzaam bij ForFarmers. Tot slot gaf Jasper ten Berge van ‘Bij de Oorsprong’ een korte inkijk in de regeneratieve landbouw.

Na de pauze werden de deelnemers ontvangen bij Biologisch Melkveehouderij Elderink. Hier nam Marije de studenten, ouders en BPV-bedrijven mee in onder andere de onderwerpen: biologisch, hooidrogerij en kaasmakerij.