Op 2 november 2023 organiseerde KWPA een studiedag voor docenten veehouderij van Zone.college. 25 docenten van de locaties Hardenberg, Almelo en Doetinchem namen deel aan de studiedag met thema  ‘Diversiteit in ondernemerschap’. 

De docenten hebben 3 inspirerende bedrijven bezocht. Bij Henk Rougoor en Leon Krabbenborg gingen de docenten in gesprek over bedrijfsovername buiten familieverband en bespraken zij het belang van communicatie hierover binnen het bedrijf. 

 

Bij Winsect van de familie Haaring, hebben de docenten een kijkje mogen nemen bij een geautomatiseerde meelwormenkweek en hebben ze kennis opgedaan over de efficiëntie en duurzaamheid van deze eiwitproductie. 

 

Tot slot hebben de docenten een bezoek gebracht aan Zuivelboerderij IJsseloord. Met 3 robots worden hier zo’n 180 koeien gemolken en er is ongeveer 160 ha grond in beheer. Ruim 75% van de melk wordt op het bedrijf verwerkt in een eigen fabriek. De zonnepanelen zijn gefinancierd via crowdfunding en de terugbetaling gaat met zuivelproducten. Bart Lubbers heeft verteld over zijn ondernemerskeuzes van de laatste jaren. De familie Lubbers boert tussen de stad en uiterwaarden. Dit betekent praktisch tussen de burgers en tegelijk bijna midden in de natuur. De docenten hoorden welke kansen de familie Lubbers heeft omgezet in verdienconstructen en waar het bedrijf tegenaan is gelopen en de oplossingen die daarvoor zijn gevonden.