KWPA-docentstudiedag over akkerbouwmatige teelt van ruwvoer

Op 28 juni 2023 hebben 35 docenten van de opleidingen Veehouderij + Groen Grond Infra (GGI) van de Zone locaties Zwolle, Hardenberg, Doetinchem en Almelo een studiedag gehad over het thema ‘Akkerbouwmatige teelt van ruwvoer’.

De KWPA en het RIF-project organiseerden samen met het Zone.college een studiedag voor de docenten veehouderij en Groen, Grond en Infra. Tijdens de studiedag gingen de docenten op bezoek bij 2 proeflocaties van de business unit Open Teelten van de WUR.

 

Het doel van de dag was om kennis te maken met diverse aspecten van akkerbouwmatige teelt van ruwvoergewassen. 

 

Onderwerpen die deze dag aan bod kwamen waren: gewasbescherming, strokenteelt, aspecten rondom water, alternatieve gewassen, bodem, organische stof in de bodem en tot slot het gebreksziektenveld. Bij het gebreksziektenveld kregen de docenten diverse bemestingsproeven te zien die er sinds 1954 lagen.