De Farm Walk Biodiversiteit, een nieuw initiatief van Van Hall Larenstein, Zone.College en De Marke

Op 10 mei 2023 is de eerste ‘Farm Walk Biodiversiteit’ gehouden als praktijkworkshop voor 20 studenten van de veehouderijopleidingen van Zone.College in Doetinchem en Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp. In de workshop kijken de studenten op een praktische wijze hoe ze biodiversiteit op het bedrijf kunnen bevorderen, met instandhouding van het verdienmodel. Daarvoor is het van belang dat de veehouder het natuurlijke ecosysteem op zijn bedrijf moet leren doorgronden. Alleen dan weet je hoe je op een slimme manier de biodiversiteit op je bedrijf kunt stimuleren en inzetten voor je eigen bedrijfsvoering.

Mogelijkheden voor NIL op je eigen bedrijf

Op het Agro-innovatiecentrum De Marke hebben de studenten van beide onderwijsinstellingen gezamenlijk geleerd om naar een boerenbedrijf te kijken als een natuurlijk ecosysteem. In vier rondes keken de studenten onder leiding van experts vanuit verschillende perspectieven naar het boerenbedrijf: naar de bodem, naar de mogelijkheden voor gewassen en grasland, en hoe je de biodiversiteit op je bedrijf in kaart kunt brengen. Zo stuurde Ine Sturkenboom, Practor Natuurinclusieve Landbouw, de studenten het veld in om de relatie tussen bovengrondse en ondergrondse biodiversiteit te onderzoeken. De studenten ontdekten tot hun verbazing dat er op nog geen kwart vierkante meter wel 15 plantensoorten konden voorkomen. Na het uitpluizen van de grondmonsters bleek dat er méér bodemleven te vinden was op de biodiverse plekken dan in het monocultuur grasland.

Ook gingen de experts met studenten het gesprek aan over hoe je met natuurinclusieve maatregelen ook je bedrijfsvoering kunt versterken. Hbo-student Famke geeft aan: “Ik ben er toch wel achtergekomen dat de opbrengst hoog blijft in kruidenrijk grasland, en dat het ook in de warme zomers meer water vasthoudt.” 

Toepassen op het bedrijf

Uitgangspunt bij deze workshops is dat natuurinclusieve landbouw méér vraagt dan kengetallen die je kunt monitoren. Het is minstens zo belangrijk dat de agrarisch ondernemer van morgen weet hoe je het natuurlijke ecosysteem zó kunt beïnvloeden dat je ecosysteemdiensten kunt leveren die passen bij een economisch gezonde bedrijfsvoering. Daarvoor hoef je geen ecoloog te zijn, maar je moet bij alles wat je doet afwegen of het past binnen het natuurlijke ecosysteem dat je wilt bereiken op je bedrijf.