SLO

Opstartdag voor mbo en hbo studenten (deel 1)

Samen Leren Ondernemen (SLO) wordt jaarlijks door Kwpa en Zone.college georganiseerd in samenwerking met Aeres Hogeschool en Agro-ondernemers. Mbo- en hbo-studenten werken samen aan oplossingen voor innovatievragen van de ondernemers.

In de Regio Achterhoek worden de innovatievragen zoveel mogelijk opgehaald bij ondernemers verbonden aan de Vruchtbare Kringloop Oost. Het zijn toekomstopgaven met een focus op duurzaamheid.

Dit jaar zijn er 32 innovatievragen van ondernemers gekoppeld aan studentgroepen bestaande uit 1 hbo student en 2 of meer mbo-studenten.

Halverwege het traject organiseren we een expertdag, waarin studenten hun oplossingen presenteren aan diverse experts (speeddate).
Daarna worden de plannen verder uitgewerkt.

Aan het einde van het traject van circa 30 dagen volgt een presentatie door de studenten aan de ondernemers.

In 2023 doen mee: 83 mbo derdejaars studenten, niveau 4 en 39 hbo tweedejaars studenten.

Deel 1 van 3: SLO Opstartdag bij Aeres Hogeschool in Dronten.
In deel 2 volgen we een hbo-student en vertelt een ondernemer uit de Achterhoek over zijn/haar innovatievraag.