SLO

Langs bij de boer – verdieping in de ondernemersvraag (deel 2)

In deel 2 van de videoserie over SLO gaan de studenten langs bij Arjan Prinsen, de ondernemer met een innovatievraag.

De studenten verdiepen zich in de opgave door meer informatie op te halen over het bedrijf en te achterhalen wat de ondernemer echt wil.

In de Regio Achterhoek worden de innovatievragen zoveel mogelijk opgehaald bij ondernemers verbonden aan de Vruchtbare Kringloop Oost. Het zijn toekomstopgaven met een focus op duurzaamheid.
Dit jaar zijn er 32 innovatievragen van ondernemers gekoppeld aan studentgroepen bestaande uit 1 hbo student en 2 of meer mbo-studenten.

Halverwege het traject organiseren we een expertdag, waarin studenten hun oplossingen presenteren aan diverse experts (speeddate).
Daarna worden de plannen verder uitgewerkt.

Aan het einde van het traject van circa 30 dagen volgt een presentatie door de studenten aan de ondernemers.
In 2023 doen mee: 83 mbo derdejaars studenten, niveau 4 en 39 hbo tweedejaars studenten.