PraktijkRIJKonderwijs:

Eerstejaars mbo-studenten elke week op De Marke

Net als vorig jaar komen vanaf januari 2023 de eerstejaars mbo-studenten Loonwerk en Veehouderij naar Agro-innovatiecentrum De Marke voor praktijkRIJKonderwijs. Vijf maanden lang zijn ze één middag in de week op praktijkrijke wijze aan de slag met de thema’s bodem, bemesting, graslandbeheer/-verbetering en telen voedergewas. Theorie en de praktijk komen tegelijk aan bod. Het programma op De Marke wordt aangevuld met bezoeken aan verschillende VKA(Vruchtbare Kringloop Achterhoek)-bedrijven. Hiermee dragen we bij aan de ambitie van Zone.college om 40% van het onderwijs buiten de school te laten plaatsvinden.

Het lesprogramma van Zone.College wordt verrijkt met de kennis en kunde van medewerkers van De Marke én met de ervaringen uit de praktijk van verschillende agrarische ondernemers. Zo hebben de studenten onderzocht wat er allemaal komt kijken bij de teelten van verschillende gewassen en mengteelten, zoals sorghum of gerst met erwten. Dit zijn de teelten die op de demovelden op De Marke worden gezaaid dit seizoen. Bij loonwerker Van Hal hebben ze bekeken welke machines er voor allerlei verschillende teelten nodig zijn. Ook gaan ze op verschillende percelen van meerdere bedrijven letterlijk de grond in: ze graven een profielkuil en vergelijken het bodemprofiel op al deze verschillende plekken.

Studenten leren de theorie, zien direct de praktijk of passen het toe. Daarmee gaat de theorie ook echt léven voor ze. Doordat de lessen worden ingevuld door zowel docenten, onderzoekers als ondernemers krijgen de studenten een brede kijk op de sector.