(VKA)-studiegroepen

Loeren bij de Boeren?

14 tweedejaars mbo-studenten niveau 4 van Zone.college draaien dit jaar weer mee met de Vruchtbare Kringloop Achterhoek (VKA)-studiegroepen. De studenten komen in aanraking met de actuele praktijk en dilemma’s van agrarische ondernemers. Elke student is gekoppeld aan een VKA-studiegroep en neemt deel aan de bijeenkomsten

Aan het begin van het schooljaar krijgen de studenten een introductieles over VKA en de studiegroepen. Snel daarna hebben de studenten deelgenomen aan deze VKA-dag ‘Loeren bij de Boeren’. Dit jaar is het voor de tweede keer dat VKA zo’n dag organiseert. Ondernemers en studenten bezoeken bedrijven rond een vooraf vastgesteld thema. De VKA-studiegroepen zijn een lerend netwerk onder andere vanuit de gedachte: “wie stopt met leren, stopt met goed zijn.”