Mbo praktijkdag voor veehouderij studenten

Voor de allereerste keer organiseerden  Kenniswerkplaats Achterhoek (KWPA), Zone.college en Stichting Biomassa op 2 juni 2021 een praktijkdag voor de mbo-studenten veehouderij. De praktijkdag vond plaats op een perceel weiland aan de Veldweg te Haarlo. Diverse bedrijven demonstreerden de innovatieve technieken en producten die de afgelopen jaren in het kader van het project Kunstmestvrije Achterhoek zijn ontwikkeld voor het realiseren van kringlooplandbouw.

Groene Weide Meststof
In drie groepen hebben 90 MBO studenten van diverse Zone.college vestigingen kennis gemaakt met onder andere de duurzame vloeibare kunstmestvervanger Groene Weide Meststof die wordt geproduceerd uit vergistte varkensmest bij Groot Zevert Vergisting (Beltrum).

Slootsmid Mesttechniek (Borculo) heeft de gps gestuurde bemester demonstreerd die speciaal ontwikkeld is voor het nauwkeurig, emissiearm doseren van deze en andere vloeibare meststoffen. Ook hebben de stuenten uitleg gehad over de bodemverbeteraar die over gedeelten van het proefveld is uitgestrooid.

Estede Scientific heeft de studenten in het veld, maar ook via grafieken van de meetresultaten meegenomen in  de nieuwste agrarische sensortechnieken, waarmee onder andere bodemtemperatuur en bodemvochtgehalte die in het demonstratieveld continu gemeten worden als basis voor beregeningsmanagement. 

De bedrijven werken samen aan deze ontwikkelingen in het Achterhoekse Regio Deal-project Kringlooplandbouw, dat wordt gefinancierd door provincie Gelderland en 8RHK ambassadeurs.

Voor het demonstreren van de meetresultaten en grafieken is  gemaakt van het Green Mobile Education Centre (GMEC). Dit mobiele onderwijs- en practicumlokaal is speciaal ontwikkeld voor lessen op locatie door KWPA en Zone.college met cofinanciering van de Regio Achterhoek