Docenten enthousiast om KringloopWijzer toe te passen in onderwijs

Op donderdag 12 oktober maakten 18 docenten uit de sectie veehouderij en loonwerk kennis met de KringloopWijzer. Tijdens een kennisdag op AOC Oost gaven Johan Temmink en Maarten Hiddink, die namens ForFarmers betrokken zijn in Vruchtbare Kringloopprojecten, uitleg over het toepassen van de KringloopWijzer en werden diverse casussen geanalyseerd en besproken. ‘Het doel van deze dag was onder meer om de docenten vaktechnisch bij te scholen en de KringloopWijzer op een goede manier in te bedden in het nieuwe lesprogramma’, vertelt Alfons van den Belt, ondernemerscoördinator bij Kenniswerkplaats Achterhoek en organisator van deze dag.

‘De mate waarin docenten bekend zijn met de KringloopWijzer is verschillend. Een voedingsdocent bijvoorbeeld weet veel over het gewas, maar weinig over de bodem. Een van de inzichten die docenten opdeden is dat de KringloopWijzer bedoeld is als managementtool om een goede analyse te doen van de huidige bedrijfssituatie en niet werkt als simulatiemodel.’

Aan de slag
De docenten moesten zelf aan de slag met het maken van verschillende opdrachten om feeling te krijgen met de KringloopWijzer. Een van de opdrachten was het beoordelen van een dataset van twee VKA-bedrijven; het ene bedrijf was extensief en het andere intensief. ‘Voor sommigen was het een openbaring dat de KringloopWijzer van een extensief bedrijf niet per definitie slechter is dan een intensief bedrijf. Zo deed het extensieve bedrijf het op het gebied van voeding beter dan het intensieve bedrijf’, aldus van den Belt.

Vertaling naar het onderwijs
De docenten zijn bezig met het opzetten van een nieuw onderwijsprogramma, waarin de KringloopWijzer ook wordt opgenomen. Van den Belt: ‘We hebben met elkaar besproken wat voor soort opdrachten en stof over de KringloopWijzer goed aansluit bij de MBO-studenten. Je hoeft niet alle ins- en outs te weten over de KringloopWijzer om ermee te kunnen werken. Het gaat voor de studenten met name om het kunnen interpreteren van de uitkomsten van deze managementtool.’

Studenten lopen mee in VKA-studiegroepen
Van den Belt benadrukt ook het belang van studiegroepen in project Vruchtbare Kringloop Achterhoek voor het onderwijs: ‘In de studiegroepen worden door de VKA-deelnemers de uitkomsten van de KringloopWijzer besproken en gekeken waar er verbetering mogelijk is. Het afgelopen schooljaar liepen er studenten mee in vier studiegroepen om zo praktijkervaring op te doen over de KringloopWijzer. Het plan is dat dit schooljaar in elke studiegroep studenten meelopen.’

Op de vraag of de docenten tevreden naar huis gingen, staken ze allemaal hun hand op. Vol enthousiasme en met een rugzak met kennis gaan ze aan de slag om de KringloopWijzer over te brengen op hun leerlingen.