AOC organiseert samen met VKA kennisdag voor studenten

Ruim 100 studenten namen op maandag 27 maart 2017 deel aan de kennisdag die de Kenniswerkplaats Achterhoek samen met AOC Oost en de Vruchtbare Kringloop Achterhoek (VKA) organiseerden bij AOC Oost in Doetinchem. De dag was bedoeld om praktische ervaringen van de VKA te delen met studenten en docenten. Tijdens de ochtend stonden drie lezingen op het programma, ’s middags konden de studenten deelnemen aan drie van de zes workshops. Organisator Alfons van den Belt is tevreden over het verloop van de dag: “Je merkt dat het onderwerp leeft onder de studenten. Er werden goede vragen gesteld.”

Een van de inleiders was Johan Temmink die namens ForFarmers betrokken is bij de VKA. Hij vertelde over de resultaten van drie jaar VKA. “Het is leuk om studenten toe te spreken. Ze zijn nieuwsgierig en het is goed om ze bij dit onderwerp te betrekken. Veel studenten kennen de KringloopWijzer wel, maar weten nog niet precies hoe het werkt en wat je ermee kunt. Dan lok ik ze graag uit de tent.”

Student Joost Mebelder uit Halle wil een deel van de opgedane kennis al direct toepassen op zijn ouderlijk bedrijf. “Vooral het verhaal over het niet bemesten van scheurgrond voor mais zette me aan het denken. Ik wil dit thuis ook gaan doorvoeren, maar vind het helemaal achterwege laten van de bemesting toch nog wat spannend. Waarschijnlijk gaan we het met een halve gift doen.” Ook de workshop over grasklaverteelt sprak Mebelder aan. ‘We hebben verschillende soorten kunnen bekijken. Ik denk dat klaverteelt ook wel iets is voor ons.

Tot slot haalt de student nog de uitspraak aan die Erik Smale, veehouder uit Joppe maakte in zijn inleiding. “Hij zei: ‘Over koeien weten we genoeg, maar onze grond is ons duurste productiemiddel en we weten er heel weinig van.’ Deze opmerking zette me erg aan het denken”, aldus Joost.