Studenten adviseren VKA-deelnemers

Tussen februari en april gingen groepjes studenten aan de slag met vragen van VKA-ondernemers. Afgelopen december konden VKA-deelnemers hun vragen indienen. Zeven VKA-deelnemers werden geselecteerd voor dit project, dat de Kenniswerkplaats Achterhoek coördineert in het kader van Samen Leren Ondernemen.

Afgelopen februari startten de groepjes studenten met het onderzoeken van vragen van o.a. deelnemers van de Vruchtbare Kringloop Achterhoek. Ieder groepje bestaat uit een student van Aeres Hogeschool in Dronten en drie van AOC oost in Doetinchem of Almelo.

Sparren tijdens expertdag
In maart organiseerde het project een expertdag waarin 45 MBO-studenten en 15 HBO-studenten konden speeddaten met experts over vragen van o.a. VKA-ondernemers. De helft van de ondernemers die een vraag inbrachten was aanwezig om mee te sparren. Johan Temmink van ForFarmers was namens de VKA aanwezig als expert: “Het is leuk om studenten bij dit soort projecten als VKA te betrekken. Ze komen soms met verrassende suggesties en je kunt als expert tijdens zo’n dag echt iets zinvols aandragen.”

“Super bevallen”
Dubaern Besseling uit Baak is een van de VKA-deelnemers waar studenten aan de slag gingen. “Het is super bevallen”, vertelt hij enthousiast. Besseling vroeg zich af welk huisperceel hij het best kon laten scheuren om er mais (1/2 jaar wisselteelt met gras) op te telen met zo weinig mogelijk verliezen vanuit de grond. “Ik heb wel (huur)land verder van huis, maar dat zijn over het algemeen graspercelen waar ik mijn wintervoer van af haal en niet alle percelen zijn courant om mais op te verbouwen. Ik moet mijn mais dus op een huisperceel gaan telen. Dit in combinatie met weidegang is dus een uitdaging”. Besseling wilde de nieuwste inzichten over het niet bemesten van gescheurd grasland meenemen in de afweging gezien het huidige mestbeleid. Hij gaf een toelichting op school en de studenten zijn bij hem thuis geweest om de overige bedrijfsgegevens. Het uiteindelijke advies van de studenten over het te scheuren perceel neemt Besseling ter harte. “De studenten hebben de klus goed opgepakt en kwamen met een netjes uitgewerkt advies. Ook over de begeleiding vanuit school ben ik tevreden. Ik zou het het onderwijs, de VKA, maar zeker de ondernemers aanraden om volgend jaar mee te doen. Dit is een win-win-situatie voor alle partijen.