Studiedag samen met AOC Oost: VKA voor studenten

Op 29 maart 2016 organiseerde Vruchtbare Kringloop Achterhoek (VKA), in samenwerking met AOC Oost en Kenniswerkplaats Achterhoek, een studiedag voor MBO-studenten en docenten op het AOC Oost in Doetinchem. In een divers programma luisterden de 130 aanwezigen aandachtig naar de verschillende praktijkprojecten en voorbeelden die werden gegeven over onderwerpen als bodemvruchtbaarheid en de KringloopWijzer.

Alfons van den Belt, ondernemerscoördinator van Kenniswerkplaats Achterhoek en organisator van deze dag, mocht de opening verzorgen. Hij ziet het als taak van de sector en het AOC om studenten te betrekken bij zaken die in de praktijk actueel zijn: “Als landbouw hebben we de opdracht om studenten kennis te laten maken met projecten als VKA. Dit project streeft naar het efficiënt benutten van mineralen en geeft daarmee meer toekomstperspectief voor de veehouders. Bovendien levert het op korte termijn economisch voordeel op. Deze studenten vormen de generatie die hiermee volop aan de slag gaat. Daarmee staat deze dag in het teken van hun toekomst.”

Ochtendprogramma
Aansluitend op de opening werden er een drietal presentaties gegeven. Carel de Vries, projectleider VKA, vertelde over het ontstaan van het project en waarom het is opgezet. Als tweede deelde Johan Temmink, specialist mest en mineralen bij ForFarmers, zijn kennis over de KringloopWijzer. In zijn presentatie gaf hij aan dat de verschillen tussen de resultaten van de KringloopWijzers van melkveehouders groot zijn. Bij veel melkveehouders is er op onderdelen als mest en bodem nog veel winst te behalen.
Nick van Eekeren, senior onderzoeker bij het Louis Bolk Instituut, ging specifiek in op de bodemvruchtbaarheid als basis van het moderne veehouderijbedrijf. Op het gebied van bemesting en bodem is nog veel te bereiken. Zo blijkt de pH toestand nog vaak te laag is. Een goede bodemvruchtbaarheid vraagt aandacht voor de waterhuishouding, structuur, beworteling, organische stof, het bodemleven en de bodemchemie.

Middagprogramma
Het middagprogramma bestond uit twee rondes van in totaal vijf interactieve workshops waaruit de studenten- en docenten konden kiezen. De onderwerpen van de workshops richtten zich specifiek op de onderdelen binnen de KringloopWijzer. Dit moet in de praktijk optimaal op elkaar afgestemd worden. Tijdens al deze workshops kregen studenten praktische handvaten mee om de resultaten binnen de KringloopWijzer te verbeteren. Er kwamen veel vragen die leidde tot boeiende discussies.

enthousiaste reacties
Om half vier werd de dag centraal afgesloten. “Toen ik vroeg of de studenten enthousiast waren over het programma en de gedeelde informatie, stak vrijwel iedereen zijn hand op. De jongeren zijn leergierig en willen graag meer kennis over de bodem, om dit vervolgens mee te nemen naar de praktijk. Samen met de sprekers en workshopleiders kijken we terug op een geslaagde dag”, besluit Van den Belt.