SLO

Samen Leren Ondernemen

In het jaarlijks praktijkleertraject ‘SLO -Samen Leren Ondernemen’ koppelen we derdejaars mbo-studenten (niveau 4) van de opleidingen Veehouderij en Loonwerk aan een hbo student van Aeres. Elke groep krijgt een ondernemersvraag die moet worden opgelost.

De Innovatievragen worden opgehaald bij ondernemers verbonden aan de Vruchtbare Kringloop Achterhoek (VKA). Het zijn toekomstgerichte vragen op het gebied van bedrijfsvoering en duurzaamheid.
Halverwege het traject organiseren we een expertdag, waarin studenten hun oplossingen presenteren aan diverse experts (speeddate). De experts geven feedback. Daarna worden de plannen verder uitgewerkt.
Aan het einde van het traject volgt per groep een presentatie aan de afzonderlijke ondernemers.

In 2021 ging het om 26 groepen met 80 mbo-studenten en 26 hbo’ers. 26 ondernemers hebben een innovatie opgave ingebracht en er waren 22 experts aanwezig op de expertdag. In 2022 hebben 25 groepen studenten gewerkt aan de opgaven van dito aantal VKA-ondernemers.