Gewassen

Leren kijken naar bijzonderheden en aandachtspunten tijdens een Farmwalk

Studenten kijken tijdens de Farmwalk naar bijzonderheden en aandachtspunten van onder andere gras en mais. Tijdens de Farmwalk kijken ze naar wat er op dat moment te zien is en denken ze na over de oorzaken en oplossingen.

Van januari tot juni 2022 volgen mbo eerstejaarsstudenten niveau 4 van de opleidingen Veehouderij + Groen, Grond & Infra (loonwerk) één dag in de week lessen op Agro-Innovatiecentrum De Marke. De dagen bestaan uit een gevarieerde combinatie van lessen door zowel de eigen docent als experts van De Marke en gastsprekers, bedrijfsbezoeken naar leden van de Vruchtbare Kringloop Achterhoek en praktijkopdrachten en experimenten.

Dit praktijkrijke onderwijsprogramma is ontwikkeld door de KWPA, Agro-Innovatiecentrum De Marke en Zone.College. Zo brengen we enerzijds de actuele kennis en kunde van Agro-innovatiecentrum De Marke op het gebied van kringloop-, natuurinclusieve-, klimaatrobuuste-, en precisielandbouw de opleidingen binnen. Daarnaast helpt het praktijkrijke karakter van de lesdagen de studenten om theorie meer met de praktijk te verbinden en verbreedt het hun perspectief op het vakgebied.

PraktijkRIJKleren over thema’s zoals Bodem en Bemesting, Graslandbeheer en Telen Voedergewas. Bekijk de film voor een impressie over ‘Telen Voedergewas‘. De studenten maakten voor dit onderdeel een teeltplan voor de demonstratievelden op De Marke. Elke studentengroep heeft een gewas gekozen om mee te experimenteren: denk bijvoorbeeld aan mengteelten, chemievrije teelten, of voor de studenten onbekendere gewassen als sorghum en lupine. “Hier kan je dingen uitproberen, die je thuis niet durft”, zegt één van de studenten daarover, die ook bij zijn ouders op het melkveebedrijf werkt.