Student Zone.college weet het: ‘Grond is ons duurste productiemiddel’

Waarom studenten van Zone.college (voorheen AOC Almelo) naar het demoveld in Tubbergen kwamen, was duidelijk. Aandacht hebben voor de bodem werd unaniem belangrijk gevonden door de veertig jonge studenten. ‘Grond is ons duurste productiemiddel’, wist een van de studenten die later melkveehouder wil worden.

Onder begeleiding van experts gingen de studenten woensdag 19 september in groepjes aan de slag en kregen van verschillende specialisten informatie. Paul Hannink van ForFamers was aanwezig om te vertellen over de teelt van gewassen. Hij nam de studenten mee in de wereld van grasteelt, beworteling, grasland scheuren, doorzaaien, onderzaai van mais, droogteschade en klaver in de wei.

Zie je regenwormen?
Wiebe Harder van groenspecialist Aequator zette met de studenten de schop in de grond om een bodemprofielkuil te maken. Daarbij kwamen veel vragen los: zie je regenwormen, hoe ziet de structuur en kleur van de grond er uit, zie je kenmerken van slechte ontwatering, hoe kun je beworteling verbeteren? Gezamenlijk werd de ‘conditiescore’ ingevuld om zo de bodemkwaliteit in beeld te brengen van het 4 hectare grote perceel van loonwerker Poppink.

Bokashi
Jasper ten Berge van Bij de Oorsprong en veehouder Imco Nijhof vertelden de studenten alles over het toepassen van Bokashi. Dat is gefermenteerd organisch materiaal dat gebruikt wordt als bodemverbeteraar. Het duo vertelde de studenten hoe ze zelf Bokashi kunnen maken. Daarnaast gingen ze in op wat Boskashi voor het vochtvasthoudend vermogen en de structuur van de grond betekent. Ten Berge en Nijhof bespraken ook hoe je organische stof in de bodem opbouwt en waarom dat zo belangrijk is.

Sensoren
Projectleider Bert Muller vertelde de studenten over de sensoren die zich in de grond van het demoperceel bevinden. Deze verstrekken ‘real time’ informatie over de bodem. Via de computer zijn zo kenmerken als vochtgehalte, temperatuur en geleidbaarheid van het bodemvocht te volgen.

Met die informatie krijg je de bodemprocessen beter in beeld, aldus Muller.
Dankzij de Vruchtbare Kringloop Overijssel Praktijkdag kregen de veehouderijstudenten een kijkje in de wereld van bodem, gewas en bemesting. Verbinding tussen onderwijs en praktijk is belangrijk vindt VKO: zo ontdekken de boeren van de toekomst het belang van een goede bodemconditie voor het telen van ruwvoer.

Artikel: Vruchtbare Kringloop Overijssel