Onderwijs helpt bij vraagstukken

foto: Jan Pesman (Aeres Hogeschool), Alfons van de Belt (SLO), Astrid Sportel (Zone.college) en Elsbeth Veltink (Projecten LTO Noord).

Boeren die deelnemen aan Vruchtbare Kring- loop, werken op allerlei manieren samen met onderwijsinstellingen. Een voorbeeld daarvan is het project Samen Leren Onder- nemen (SLO), waarbij studenten in groepjes aan de slag gaan met een vraag van een ondernemer.

‘Door jonge mensen te betrekken bij de Vruchtbare Kringloop, werken we aan een sterke verankering van kringlooplandbouw. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Daarom is samenwerken met het onderwijs een belangrijk speerpunt bij Vruchtbare Kring- loopprojecten’, zegt Elsbeth Veltink, pro- jectleider bij Projecten LTO Noord. Zij is aan- spreekpunt voor studiegroepbegeleiders en melkveehouders in het project Vruchtbare Kringloop Overijssel.

Veltink was vorige week bij de startbijeen- komst van Samen Leren Ondernemen 2019 in Aeres Hogeschool Dronten. De zaal was gevuld met ruim honderd mbo- en hbo-studenten en docenten van het Zone.college uit Gelderland en Overijssel en Aeres Hogeschool.

Alfons van den Belt van de Kenniswerk- plaats Achterhoek legde uit wat de studenten gaan doen. SLO koppelt groepen studenten aan ondernemers. ‘Jullie doen onderzoek om advies te geven op vragen van ondernemers.’

De meeste ondernemersvragen waar- mee de studenten de komende maanden aan de slag gaan, komen van melkveehouders die deelnemen aan de projecten Vruchtbare Kringloop Achterhoek (VKA) of Vruchtbare Kringloop Overijssel (VKO).

‘Bij VKA en VKO zijn veehouders bezig om de resultaten van hun bedrijven te verbeteren. Dat levert veel vragen op. Deze vragen zijn interessant voor studenten omdat ze actueel en echt zijn’, zegt Veltink. ‘Aan VKA en VKO doen vooral koplopers uit de agrarische sector mee.’

Ook Van de Belt concludeert dat samen optrekken zowel voor Vruchtbare Kringloop- deelnemers als voor het onderwijs goed uit- pakt. ‘SLO draagt bij aan het ontstaan van een netwerk waarin innovatieve ondernemers een spilfunctie hebben. Daarnaast hopen we dat SLO voor ondernemers leidt tot nieuwe oplossingsrichtingen voor hun vraagstukken. Zo draagt het project bij aan een beter perspectief voor studenten en ondernemers.’

Verschillende vragen
Vragen waarmee de studenten aan de slag gaan, zijn bijvoorbeeld: hoe kan ik de CO2- uitstoot van mijn bedrijf reduceren zonder dat mijn kostprijs omhooggaat of wat is het effect van opstallen of juist van weiden op mijn mineralenbalans?

Naast SLO zoekt Vruchtbare Kringloop ook op andere manieren de samenwerking met het onderwijs. Zo lopen studenten mee met studiegroepbijeenkomsten en krijgen ze van bodemexperts uitleg bij demovelden. Daarnaast helpen ze bij het verwerken van data en uitvoeren van analyses bij de verschillende VKA en VKO-activiteiten.

www.projectenltonoord.nl

Artikel: Publicatie in de nieuwe oogst van 2 maart 2018
Foto en tekst: BERRIE KLEIN SWORMINK