Studiedag benadrukt het belang van water, bodem en natuur

In het kader van de Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers organiseerde de Kenniswerkplaats Achterhoek/AOC Oost op donderdag 29 maart samen met de Vruchtbare Kringloop een studiedag voor studenten en docenten. De studiedag vond plaats in Zelhem en in Doetinchem.

In de ochtend kwamen studenten en docenten naar restaurant de Heren van Wolfersveen, waarvoor een aantal sprekers waren uitgenodigd. Alfons van den Belt, ondernemerscoördinator Kenniswerkplaats Achterhoek, opende de dag. Hij stipte aan hoe belangrijk initiatieven als de Kenniswerkplaats en Vruchtbare Kringloop zijn voor de aansluitingen tussen onderwijs en de praktijk. Van den Belt: “Studenten komen met creatieve ideeën van echte toegevoegde waarde voor ondernemers en omgekeerd wordt het onderwijs geoptimaliseerd door in verbinding te blijven met ontwikkelingen in de praktijk.”

“Diep geput water heeft de voorkeur”
Toon van Kessel, omgevingsmanager Vitens en betrokken bij onder andere de Kennisgroep Waterkwaliteit van Vruchtbare Kringloop Achterhoek ging in op het belang van schoon water voor agrarische bedrijven. Zo legde hij uit dat gebruik van diep geput grondwater vaak de voorkeur heeft. Daarbij kan de uitspoeling van mineralen voorkomen worden door slimme inrichting van het boerenbedrijf. “Voorkom plassen op het erf en reken uit hoeveel drijfmest je gewassen precies nodig hebben. Zo kun je uitspoeling van mineralen al flink tegengaan.” Van Kessel benadrukte dat het belangrijk is om het organische stofgehalte zoveel mogelijk op peil te houden voor een goede bodemvruchtbaarheid.

Organische stofgehalte lastig te herstellen
Alie Hissink, accountmanager bij Eurofins Agro, ging verder in op de bodemvruchtbaarheid. “Het organische stofgehalte is ontzettend belangrijk, maar bij daling is dit niet gemakkelijk te herstellen. Daarom is een betere benutting van mineralen en gewasopbrengsten belangrijk, net als het gebruik van een goed vanggewas”, stelde zij. “Een grondonderzoek kan helpen om de status van je bodem in te zien. Hou als boer daarin je klei-humuscomplex (CEC) in de gaten. Dat is eigenlijk de accu van je bodem die aangeeft hoeveel voedingsstoffen de bodem kan vasthouden.”

Voordeel van natuur-inclusief boeren
Dick Looman, voorzitter van VALA en zelf melkveehouder in de Achterhoek, gaf aan dat je als boer zowel ecologisch als financieel voordeel kunt hebben bij natuur-inclusief boeren. “Boeren en natuur kan zeker wel goed samengaan. Biodiversiteit is daarin belangrijk. Als boer kan je in samenwerking met de gemeente best dingen voor elkaar krijgen op je erf, zolang je de gemeente maar een goed alternatief biedt. Bijvoorbeeld door als boer bij te dragen aan de weidevogelpopulatie, of door kruidengras te zaaien.” Na de presentaties gingen de aanwezigen naar de locatie van AOC Oost (Doetinchem). Daar konden de studenten verschillende workshops van experts volgen over thema’s als graslandbeheer, precisielandbouw en deelname aan de Vruchtbare Kringloop.