Grip op data van het melkveebedrijf

In de moderne melkveehouderij draait het steeds meer om een effectief gebruik van data. Op allerlei gebied komen data beschikbaar. Voor melkveehouders is het steeds lastiger om overzicht te houden en om bij te blijven. Dit geldt ook voor docenten. Het is van essentieel belang om juist in het onderwijs dit soort zaken te bespreken. We willen studenten voorbereiden op de wereld van morgen.

Op bijna elk melkveebedrijf wordt tegenwoordig gewerkt met een managementsysteem waar enorm veel gegevens in zitten.

De KWPA is met AgroVision en KTC de Marke overeengekomen dat de studenten van Zone.college het online programma CowVision mogen gebruiken met de data van De Marke.

In de praktijk werkt het als volgt. De studenten van Zone.college kunnen inloggen in een kopie van het online managementsysteem (CowVision) van De Marke. Studenten raken vertrouwd met het systeem, kunnen lijsten aanpassen en gegevens analyseren, etc. Elke dag wordt er automatisch een actuele kopie online gezet. Studenten werken dus met gegevens die maximaal een dag oud zijn.

CowVision is een online pakket dat door melkveehouders wordt gebruikt. Op deze manier heeft het onderwijs dus altijd een managementsysteem ter beschikking met actuele gegevens van een praktijkbedrijf. Omdat het programma volledig online is, is het erg gemakkelijk te benaderen door zowel studenten als docenten.

Om het gebruik van dit CowVision-pakket zo snel mogelijk in het onderwijs in te voeren is er een studiedag voor docenten georganiseerd. Docenten hebben kennisgemaakt met diverse zaken van het managementsysteem. En gewerkt met data over melkproductie, vruchtbaarheid, diergezondheid en voer. Omdat het gaat om actuele cijfers, kun je bijvoorbeeld de invloed van het weer terug zien in de productiecijfers.
Er was volop discussie welke lijsten het meest geschikt zijn om conclusies te trekken. Welke gegevens willen we juist wel hebben en welke juist niet? Wat is er met een bepaalde koe en/of groep aan de hand? Juist dit soort discussies zullen studenten straks ook gaan voeren.

Na afloop van de dag gaven docenten aan, dat ze veel geleerd hebben en het gevoel hadden weer iets dichter bij de praktijk te staan. Tegelijkertijd was er de wetenschap dat de buitenwereld steeds sneller verandert en dat we continue moeten zorgen om bij te blijven.