De Marke

Melkveeproefbedrijf De Marke onderzoekt en demonstreert een schone en rendabele melkveehouderij. Het doel is de belasting van het milieu tot een minimum te beperken.

Concreet gaat het ons om de verliezen van ammoniak, nitraat, fosfaat en broeikasgassen zo veel mogelijk te beperken. Mest en mineralen gebruiken we zo efficiënt mogelijk, zodat de behoefte aan grondstoffen en energie zo laag mogelijk is. Dit verkleint de ecologische voetafdruk van de productie. Zo zorgen we ervoor dat Nederland een aantrekkelijk land voor melkproductie blijft.

De verkregen kennis wordt toegepast door de pioniersbedrijven van het project Koeien & Kansen, waarvan De Marke ook zelf onderdeel is, en via hen door de gehele melkveehouderij.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Wageningen Livestock Research en Wageningen Plant Research, onderdeel van Wageningen University & Research, en hoofdzakelijk gefinancierd door het ministerie van LNV en het landbouwbedrijfsleven (LTO/ZuivelNL).

De Marke is tevens een van de 16 deelnemers van het project Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL). NPPL streeft ernaar om boeren en tuinders verder helpen met het toepassen van precisietechnieken met als doel:

  • opbrengsten te verhogen;
  • kosten te verlagen;
  • milieubelasting te verminderen;
  • de voedselkwaliteit te verbeteren.

Bezoek aan de marke
Melkveeproefbedrijf De Marke is voor Koeien & Kansen en DairyMan het Knowledge Transfer Centre (KTC) Jaarlijks bezoeken ongeveer 4.000 mensen De Marke. Tijdens een bezoek krijgt u informatie over de bedrijfsopzet en de toegepaste maatregelen, het onderzoek, de resultaten en de mogelijkheden in de praktijk, wat is het milieueffect en wat kost het? Een standaard excursie duurt ongeveer 2,5 uur. Gewenste groepsgrote rond twintig personen. De Marke organiseert ook workshops en themadagen.

Stageplaatsen
Er is voortdurend een stageplaats beschikbaar voor een MBO of HBO-student. Voor universitaire studenten zijn er regelmatig mogelijkheden binnen projecten.

Meer weten?
Er is voortdurend een stageplaats beschikbaar voor zowel MBO als HBO leerling/student. Voor universitaire studenten zijn er regelmatig mogelijkheden binnen projecten

Bent u geïnteresseerd in de activiteiten van De Marke, wilt u het proefbedrijf bezoeken of ben je op zoek naar een stageplaats?
Neem dan gerust contact met ons op.

Knowledge Transfer Centre De Mark

Adres Roessinkweg 2
7255 PC Hengelo Gld.
E-Mail zwier.vandervegte@wur.nl
Tel. 0575 – 467 323 (algemeen)

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag: 8.00 – 17.00 uur
Zaterdag en zondag: Gesloten

Het gebouw is vrij toegankelijk. Gelieve u te melden bij de receptie.